Satya Veronika Rujbrová

DOMEČEK

...slaměno-hliněný...
Víc o stavbě tohoto domečku se můžete dozvědět
přijedete-li na některý z “hliněných workshopů”